International methodological conference 2015


Jelentkezési lapPrijavni list SRBPrijavni list HR

Utasítás - Uputstvo

Információk az akkreditált pedagógusképzésről
Informacije vezane za akreditovano stučno usavršavanje

************************************************************

PROGRAM

POSZTER-HU POSTER-SRB

modsz.kon.plakat

Helyszín: Mesto održavanja konferencije:
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, strossmayer utca 11. Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, Štrosmajerova 11 
Honlap: http://conference.magister.uns.ac.rs Websajt: http://conference.magister.uns.ac.rs
E-mail: mkonf.mttk@gmail.com E-mail: mkonf.mttk@gmail.com  
A konferencia nyelve: Jezici konferencije:
magyar, szerb, horvát, angol (a magyar-szerb fordítás biztosított) srpski, mađarski (prevod je obezbeđen za oba jezika), hrvatski i engleski jezik
Plenáris előadók: Plenarni referenti:
Dr. sc. Milan Matijević red. prof. Dr. sc. Milan Matijević red. prof.
Učiteljski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu Učiteljski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr. Suplicz Sándor főiskolai docens Dr. Suplicz Sándor főiskolai docens
Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ
Határidők: Datumi:
2015.03.21. – A jelentkezési lapok beküldése 21.03.2015. – Registracija i postavljenje apstrakta
2015.04.01. – Értesítés a jelentkezés elfogadásáról 01.04.2015. – Obaveštenje o prihvatanju teme i recenzije
2015.04.15. – Hiányzó adatok beküldése 15.05.2015. – Rok za uplatu kotizacija
2015.04.30. – Előzetes program 18.05.2015. – Finalni program konferencije
2015.05.15. – Regisztrációs díj befizetése 15.06.2015. – Rok za slanje radova
2015.05.18. – Végleges program 30.05.2015. – Datum konferencije 
2015.05.30. – 4. Nemzetközi Módszertani Konferencia
2015.06.15. – Teljes munka beküldése
2015.08.15. – Recenziók beküldésének határideje
2015.08.30. – Értesítés szakmai bírálatokról
2015.09.30. – Elektronikus kiadvány megjelenése
Szekciók: Sekcije:
1. (Idegen) nyelv-és irodalom az iskolai oktatásban 1. (Strani) jezik i književnost u obrazovanju
2. A természettudományok és a matematika tanítása a 21. Században 2. Prirodne nauke i matematika u 21. Veku
3. Az egészségtudatos életmód és a testnevelés az oktatásban 3. Zdrav način života i fizičko vaspitanje u obrazovanju
4. Művészetekkel való készség-és képességfejlesztés 4. Razvijanje umetničkih sposobnosti
5. Időszerű kérdések a pedagógusképzésben: tantárgyközi átjárhatóság, tantermen kívüli oktatás, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, tehetségek fejlesztése 5. Savremena pitanja u obrazovanju vaspitača, učitelja i profesora: veza među nastavnim predmetima, vanučioničke aktivnosti, inkluzivna nastava, rad sa talentovanom decom
6. Jó gyakorlatok bemutatása a módszertanok oktatása kapcsán az óvodától a felsőoktatási intézményekig 6. Dobra praksa u nastavi metodika u obrazovanju vaspitača i učitelja u visokoškolskim institucijama
7. Hallgatói szekció 7. Sekcija studenata
8. Poszter szekció 8. Poster-sekcija
Részvételi díj: Kotizacija:
* a hazai (szerbiai) résztvevők számára:3.800,00 RSD, a következő számlaszámra fizetve:

840-2061666-44

 

a külföldről történő befizetések esetében 30 € (az átutalás banki költségei a résztvevőt terhelik). A külföldről történő átutalás adatai:

University of Novi Sad, Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 5, 21000 Novi Sad

Narodna banka Srbije, Beograd, Nemanjina 17

IBAN: /RS35908500100012902745

SWIFT: NBSRRSBGXXX

 

za domaće učesnike (iz Srbije) kotizacija je3.800,00 RSD, i treba uplatiti na sledeći  broj računa:

840-2061666-44

* uplata iz inostranstva iznosi 30 € (bankarsku transakciju snosi uplatioc).
Podaci u vezi transakcije iz inostranstva su sledeći:

University of Novi Sad, Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 5, 21000 Novi Sad

Narodna banka Srbije, Beograd, Nemanjina 17

IBAN: /RS35908500100012902745

SWIFT: NBSRRSBGXXX

.

Főszervezők: Glavni organizatori:
Czékus Géza (elnök) Czékus Géza (predsednik)
Major Lenke (titkár) Major Lenke (sekretar)
Borsos Éva Borsos Éva
Horák Rita Horák Rita
Szervezők: Organizatori:
Bagány Ágnes Bagány Ágnes
Halasi Szabolcs Halasi Szabolcs
Jánosi Judit Jánosi Judit
Siflis Ágota Siflis Ágota
Zita Diana Zita Diana
Winkler Zsolt Winkler Zsolt
Lektor: Korektor:
Gábrity Eszter Gábrity Eszter
Huszka Márta Huszka Márta
Josip Ivanović Josip Ivanović
Weboldal: Websajt:
Vinkó Attila Vinkó Attila

Leave a Reply