3. NEMZETKÖZI MÓDSZERTANI KONFERENCIA


3. NEMZETKÖZI MÓDSZERTANI KONFERENCIA

A módszertan oktatásának hatékonysága az óvodapedagógusok és osztálytanítók minőségibb képzésében

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Szabadka, 2014. május 24.

Szervező:

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar

Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság

Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ

A konferencia célja:

Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy milyen nagy igény van arra, hogy a világ más tájain tanító kollégák találkozhassanak, véleményt és tapasztalatot cserélhessenek, hogy szakmai és módszertani segítséget kapjanak, nyújtsanak egymásnak. Ezért valljuk, hogy pedagógusképzésben kiemelt jelentősége van a tapasztalatcserének   mind az országokon belül, mind a határokon kívül működő tanító és óvóképző intézmények gyakorlatában. A tapasztalatcsere feladata, hogy lehetővé tegye a tudományosan megalapozott és a gyakorlatban is bizonyított ismeretek cseréjét az intézmények között. A konferencia célja, hogy megalapozza a különböző országokban működő tanító- és óvóképzés minőségének növelése érdekében a hosszútávú, eredményes együttműködést. A konferencia mint a korszerű pedagógiai gyakorlat bemutatkozásának színhelye a résztvevő előadók hozzájárulásának köszönhetően biztosítani kívánja az új elmélet és gyakorlat találkozását is. Kiemelt célként jelentkezik a különböző országokban és különböző nyelveken oktató, kutató pedagógusképző szakemberek közös (és állandóan bővíthető) fórumának létrehozása. Az új és hasznos módszertani példák, eredmények közzétételét és megismerését egy elektronikus folyóirat létrehozása, szerkesztése kívánja elérhetővé tenni. Ezen kívül a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar gondozásában megjelenő Módszertani Közlöny folyóirat is közöl a konferencián elhangzott munkákból.

A konferencia 2014. május 24-én (szombat) kerül megrendezésre a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon, melynek hivatalos nyelve magyar, szerb és horvát, de megfelelő számú jelentkező esetén angol nyelvű szekciót is szervezünk.

Témák:

A különböző tantárgyak tanítási módszertanainak az osztálytanítók és óvodapedagógusok minőségibb képzésére kifejtett hatékonyságával kapcsolatos legújabb elméleti ismeretek és tudományos kutatások bemutatása

A konferencia elsődleges céljának megfelelően, a résztvevőktől olyan előadásokat várunk, amelyek bemutatják:

  1. a környezetet, amelyben tanítanak,
  2.  az előadó által oktatott tantárgyat,
  3.  a tantárgy oktatása során felmerülő nehézségeket,
  4.  a képzés folyamán sikeresnek bizonyuló módszertani megoldásokat,
  5. azokat az anyagokat, amelyekre munkájukban támaszkodni tudnak,
  6.  a mások számára is hasznos és alkalmazható tapasztalatokat,
  7.  az együttműködés által megvalósítható lehetőségeket.

 

Jelentkezési határidők:
- A konferencián való részvételre és az összefoglalók eljuttatására: 2014. 04. 05.

- A munkák eljuttatására: 2014.05. 05.

Web: http://conference.magister.uns.ac.rs
E-mail: mk@magister.uns.ac.rs

Részvételi díj: 30 Euró

Bankszámlaszám: University of Novi Sad, Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 5, 21000 Novi Sad

Narodna banka Srbije, Beograd, Nemanjina 17

IBAN: /RS35908500100012902745

SWIFT: NBSRRSBGXXX

 

SZERBIA TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ BEFIZETÉS ESETÉN:

Befizeto

Leave a Reply