3. MEĐUNARODNA METODIČKA NAUČNA KONFERENCIJA


3. MEĐUNARODNA METODIČKA NAUČNA KONFERENCIJA

EFEKTI NASTAVE METODIKE NA KVALITETNIJE OBRAZOVANJA UČITELJA I VASPITAČA

Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

Subotica, 24. maja 2014. godine

Organizator:

Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj

Regionalni centar za profesionalni razvoj zapoeslenih u obrazovanju

Cilj konferencije:

Prezentacija najnovijih teorijskih saznanja i rezultata naučnih istraživanja o efektima nastave metodike raznih predmeta na kvalitet obrazovanja učitelja i vaspitača.

Tematska područja:

Shodno primarnom cilju konferencije od učesnika očekujemo predavanja, koja će predstaviti:

  1. sredinu u kojoj se nastava organizuje,
  2. predmet čiji je nosilac predavač,
  3. teškoće s kojima se suočava tokom izvođenja nastave,
  4. metodička rešenja koja su se pokazala kao uspešna,
  5. materijal na koji se oslanjaju tokom svog rada,
  6. iskustva koja mogu biti korisna i primenjiva za druge,
  7. mogućnosti koje mogu da se ostvare saradnjom.

Rokovi za prijave:

-       Za prijavljivanje učešća i dostavljanje sažetaka: 5. 4. 2013.

-       Za dostavljanje radova: 5. 5. 2013.

Web: http://conference.magister.uns.ac.rs
E-mail: mk@magister.uns.ac.rs

Kotizacija: 3000 dinara

Žiro račun: Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

Štrosmajerova 11, 24000 Subotica

840-2061666-44

Pozivni broj: 3000

Nalog za uplatu

Leave a Reply