Felhívás


A MESE ÉS KONTEXTUSAI

NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
A SZABADKAI MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KARON

A konferencia időpontja: 2014. szeptember  26. és 27.

Helyszíne: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épülete, Szabadka, Strossmayer u. 11.

A mesekutatás napjainkban interdiszciplináris kutatási területté vált. A népmese, az irodalmi mese és a meseregény műfaját és módszertani pozícióját már nem csak az irodalomtudomány és a folklorisztika kutatja, hanem más tudományok is. Számos tudomány alkalmazza a mesekutatás eredményeit, hatása az oktató-nevelő munkában szinte minden tudományág esetében megfigyelhető, szerepe a különféle pedagógiai iskolák/irányzatok nézőpontjából jól körvonalazható. Idei konferenciánk több aspektusból szeretné megközelíteni ezt a témát, valamint arra is törekszik, hogy a tudományos diskurzus a különböző tudományágak között is kialakuljon. Ennek érdekében a következő területeket szeretnénk végigjárni:

– A népmese, az irodalmi mese és a meseregény folklorisztikai, irodalmi, pszichológiai, pedagógia, művelődéstörténeti, nyelvészeti, szociológiai szempontból való  kutatásának az eredményei. Mesepoétikai vizsgálatok.
– A mese és a hozzá kapcsolódó narratívák kérdései: a mese, a mítosz, a monda, a biografikus történetek kapcsolata.
– A világ meséi, intertextuális értelmezések, komparatisztikai kutatások (a népmese, az irodalmi mese és a meseregény fordításának, a népmese átírásának, a kötetek szerkesztésének kérdései stb.).
– Etikai kérdések és világkép a mesében.
– A mese mint értelmezési kísérlet a művészetek területén, mediális szempontok (képzőművészet, animáció, média design, zene).
– Mese – történelem – mikrotörténet.
– Népmese – népi kultúra – digitális kor
– A mese szerepe a pedagógiában és az egyes tantárgyak módszertanában.
– A természettudományok, valamint a testnevelés, a sport és a mese kapcsolata (matematikai fogalmak, arányok és mértékek, flóra és fauna a mesékben; a meseszereplők és a szöveges faladatok kapcsolata; természetes mozgások a mesékben stb.).

A konferencia keretein belül a meséhez kapcsolódó módszerek és nézetek bemutatására terveink szerint egy módszerbörze is megszervezésre kerül, ide prezentációkkal és poszterekkel várjuk az érdeklődők jelentkezését.

A fentiek mellett más témát feldolgozó előadásokat is szívesen várunk!

JELENTKEZÉS (Jelentkezési lap_ HU):

A konferenciára történő regisztráció, jelentkezés minden jelentkező számára kizárólag a elektronikusan történik konferencia2014@magister.uns.ac.rs címen. A résztvevőket arra kérjük, hogy amilyen nyelven tartják majd az előadásukat, azon a nyelven töltsék ki a jelentkezési lapot. Néhány adat esetében (intézménynév, előadáscím, absztrakt, kulcsszavak) angol nyelvű megfelelőt is kérünk, de ezt minden esetben feltüntetjük.

Határidők:

Jelentkezés: 2014. április 15.
Értesítés a munka témájának elfogadásáról: 2014. április 25.
A teljes munka leadásának határideje: 2014. május 30.
Recenzesi vélemény: 2014. június 30.
A munkák esetleges korrekciója: 2014. július 30.
A konferencia díjának befizetése: 2014. szeptember 2.
Második értesítés: a konferencia előadásainak időbeosztásával, minden egyéb konferenciával kapcsolatos információ 2014. szeptember 16-ig érkezik meg.

A konferencia munkáinak gyűjteményét a résztvevők a konferencián kapják kézhez.

Részvételi díj

A konferencia részvételi díja 5000 dinár, amely magába foglalja a konferenciaanyag (programfüzet, e-könyv), az állófogadás és ebéd költségeit.

A szállásról az előadóknak kell gondoskodniuk.

Információ az konferencia2014@magister.uns.ac.rs címen kérhető.

Leave a Reply