Poziv HR


BAJKA, PRIČA I NJENI KONTEKSTI

MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA
UČITELJSKI FAKULTET NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI

Vrijeme održavanja konferencije: 26. i 27. rujna 2014.

Mjesto: Zgrada Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici,

24000 Subotica, Strossmayerova 11

Istraživanje bajki postalo je interdisciplinarno područje istraživanja posljednjih godina. Žanrovi narodne bajke, autorske bajke, roman u obliku bajke i njihova metodologijska pozicija istraživani su ne samo u književnosti i folkloristici, već i u drugim znanostima. Mnoge znanosti koriste rezultate istraživanja bajki jer je njihov utjecaj vidljiv gotovo u svakom znanstvenom području i u odgojno-obrazovnom radu, a uloga bajke može se dobro definirati i sa stajališta različitih pedagoških škola/pravaca.

Ovogodišnja konferencija želi navedenoj temi pristupiti s više stajališta, a istovremeno se trudi razviti diskurs između različitih znanstvenih disciplina. Uključena su sljedeća područja:

– Rezultati istraživanja narodne bajke, autorske bajke i romana u obliku bajke s folklorističkog, književnog, psihološkog, pedagoškog, kulturno-povijesnog, lingvističkog, sociološkog stajališta te analiza poetike bajki.
– Pitanja o bajci i narativa vezanih za nju: veza između bajki, mitova, legendi, biografskih pripovijetki.
– Bajke o svijetu, intertekstualne interpretacije, komparatistička istraživanja (prijevodi narodnih bajki, književnih bajki i bajki u obliku romana, preoblike narodnih bajki, pitanja uređivanja izdanja, itd.).
– Etička pitanja i pogledi na svijet u bajkama.
– Bajka kao pokušaj interpretacije na polju umjetnosti, multimedijalna stajališta (likovna umjetnost, animacija, medijski dizajn, glazba).
– Bajka – povijest – mikropriča.
– Narodne bajke – narodna kultura – digitalno doba.
– Uloga bajke u pedagogiji i metodici pojedinih nastavnih predmeta.
– Veza između prirodnih znanosti, tjelesnog odgoja i sporta (matematički pojmovi, odnosi i mjere, flora i fauna u bajci; veza između likova iz bajke i tekstualnih zadataka; prirodna pomicanja u bajkama, itd.).

Planirano je da se u okviru konferencije organizira i burza stavova i metoda vezanih za bajke, a zainteresirani se mogu prijaviti s prezentacijama ili posterima.

Pored gore navedenog dobrodošla su sva ona predavanja koja na inovativan način pristupaju temi konferencije.

PRIJAVA (Prijavni list_HR):

Prijava i registracija za konferenciju za sve se zainteresirane vrši isključivo elektronskim putem na adresu: konferencia2014@magister.uns.ac.rs. Molimo sudionike da ispune prijavni formular na onom jeziku na kojem će održati predavanje. U slučaju nekih podataka (ime institucije, naslov prezentacije, sažetak, ključne riječi) molimo vas da navedete i prijevode na engleski (bit će označeno na formularu u kojim slučajevima je to potrebno).

Rokovi:

Prijava: 15. travnja 2014.
Obavijest o prihvaćanju teme rada: 25. travnja 2014.
Rok za predaju cjelokupnog teksta: 30. svibnja 2014.
Mišljenje recenzenata: 30. lipnja 2014.
Korekcija radova: 30. srpnja 2014.
Uplata kotizacije: 2. rujna 2014.

Druga obavijest o rasporedu predavanja na konferenciji, kao i sve ostale informacije – do 16. rujna 2014.

Objavljeni zbornik radova sudionici će dobiti na konferenciji.

Kotizacija

Kotizacija iznosi 5000 dinara (uključuje konferencijski paket – programsku knjižicu, e-knjigu; troškove švedskog stola i ručka.)

Smještaj svi sudionici rješavaju individualno. Podatke o subotičkim smještajnim mogućnostima moguće je saznati pri elektronskom prijavljivanju.

Dalje i dodatne informacije mogu se dobiti na adresi konferencia2014@magister.uns.ac.rs.

Leave a Reply