IKT u obrazovanju


I  NAUČNA KONFERENCIJA “IKT U OBRAZOVANJU”

Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

12. april 2014.

Cilj konferencije je pružanje mogućnosti za stručnjake (pre svega za nastavnike) u Srbiji i u susednim zemljama, za razmenu iskustva, za stručnu komunikaciju, za prezentovanje naučnih rezultata i za prikazivanje dobre prakse o mogućnostima IKT alata u obrazovnim procesima.

Teme konferencije:
Mogućnosti i opasnosti društvenih medija – sa aspekta nastave
Mogućnosti primene web 2.0 alata u obrazovnom sistemu Republike Srbije
Digitalno državljanstvo u obrazovnim sistemima
Prikazivanje primera i dobre prakse iz obrazovanja
Prikazivanje mogućnosti konkretnih aplikacija i alata (interaktivne table, reakcijski sistemi, provera kvaliteta, onlajn aplikacije)
MOOC (Massive Open Online Course)

Mesto održavanja konferencije:

Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, Štrosmajerova 11.

Datumi:
16. februar 2014. – Registracija i postavljenje apstrakta
16. mart 2014. – Obaveštenje o prihvatanju teme i recenzije
30. mart 2014. – Rok za slanje radova
5. april 2014. – Finalni program konferencije
12. april 2014. – Datum konferencije

Zbornik radova:
U elektronskom formatu sa ISBN brojem (M63 - Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini)

Vreme predviđeno za izlaganje:
10 minuta + 5 minuta za diskusiju

Jezici konferencije:
srpski, mađarski jezik (prevod je obezbeđen za oba jezika) i engleski

Kotizacija:
1200 RSD

Websajt: conference.magister.uns.ac.rs
Facebook: www.facebook.com/ictmttk 
E-mail: 
ict@magister.uns.ac.rs

Organizacioni odbor:

 • Námesztovszki Zsolt (predsednik)
 • Gábrity Eszter
 • Göblös Péter
 • Siflis Ágota
 • Vinkler Zsolt
 • Vinkó Attila

Korektor:

 • Gábrity Eszter
 • Huszka Márta

Grafički dizajn:

 • Nagy Dávid

Naučni odbor:

 • Takács Márta (predsednik) - Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica
 • Arsović Branka – Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
 • Buda András – Univerzitet u Debrecinu, Filozofski fakultet, Debrecin
 • Glušac Dragana - Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
 • Karuović Dijana – Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
 • Lévai Dóra – Univerzitet “Eötvös Lóránd”, Pedagoški i psihološki fakultet, Budapešta
 • Námesztovszki Zsolt – Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica
 • Ollé János - Univerzitet “Eötvös Lóránd”, Pedagoški i psihološki fakultet, Budapešta
 • Ősz Rita – Univerzitet Obuda, “Trefort Ágoston” centar za obrazovanje inžinjera-nastavnika, Budapešta
 • Pšenáková Ildikó - Research Institute of Forensic Optics – Expert Organization, Bratislava
 • Tóth Péter - Univerzitet Obuda, “Trefort Ágoston” centar za obrazovanje inžinjera-nastavnika, Budapešta
 • Vinkó Attila – Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

 

Leave a Reply